RODO

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski , ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym.

Do góry